Den Nordiske Håndlæserskole ved den Islandske Håndlæser Sigridur  

Fuldtids beskæftiget håndlæser siden 1993 - Startede den Nordiske Håndlæserskole i 1997

Uddannelse i Blindtegning

Blindtegning er en unik måde at arbejde med håndlæsningen på. En blindtegning giver et billede af nuet og er en stor hjælp til at afdække personlighedens mange lag. Den vil derfor medvirke til en større selvforståelse.


En blindtegning bruges også til at belyse aktuelle spørgsmål og sætte fokus på bestemte livs-områder samt arbejde med parforhold. Børns blindtegninger afspejler tydeligt, hvad de har svært ved at udtrykke.


Om Uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at få indblik i håndlæsningen og herigennem få et færdigudviklet system som du kan praktisere med det samme. Hvis du ønsker at gå videre med håndlæseruddannelsen, har du her et godt grundlag.


Blindtegningerne er en fantastisk måde at træne dine visuelle og intuitive evner på, og når du tegner en blindtegning, skaber du en direkte kontakt til din underbevidsthed, hvor du har din egen kilde af visdom. Metoden er også et godt supplement til andre behandlingsformer f.eks. i et terapeutisk forløb. For færdig uddannede elever fra Håndlæserskolen Grunduddannelse vil denne udbygning af blindtegningen være med til yderligere at træne iagtagelses- evnen og dermed styrke intuitionen og de clairvoyante evner. Alt hvad der bliver trænet i blindtegnings-uddannelsen vil styrke arbejdet med den levende hånd. 


 
Fire moduler fordelt over tre intensive weekender

MODUL 1 

Grundlæggende her får du en grundig indføring i de grundlæggende principper inden for håndlæsningen. Dette modul er en forudsætning for at kunne fortsætte på de andre moduler.


MODUL 2 

Livsområder her lærer du gennem blindtegningerne at få klarhed og overblik over de forskellige livs-områder:

Denne metode er udviklet med henblik på, at trænge dybere ind i personlighedens struktur, for derigennem at nå ind til en dybere selverkendelse. Det er en enestående metode til at træne iagttagelsesevne ved at arbejde med et bestemt livsområde og sætte fokus på det i hånden. Med udgangspunkt i et bestemt livsområde, lærer du at sammenholde de informationer resten af blindtegningen/hånden giver dig. Dette er en metode der giver enorm præcision og dybde i en håndlæsning og kan både bruges i en blindtegning og den levende hånd.

Derefter lærer du at finde svar på dine spørgsmål via en blindtegning. Ved at stille klare og konkrete spørgsmål via en blindtegning, skaber du kontakt til din underbevidsthed hvor du selv har de svar som er rigtige for dig.


MODUL 3 

Blindtegninger og børn. Børn har ikke altid så nemt ved at udtrykke sig. Her er blindtegningen et fantastisk redskab, som forældre nemt kan bruge til at belyse deres barns situation og herigennem bedre støtte det.

Vil vil arbejde med barnet, set udefra en spirituel synsvinkel, og hvordan en blindtegning kan afdække begyndende fastlåste mønstre hos barnet, som kan være hæmmende for barnets kontakt til sin inderste kerne. Dette vil give et større indblik i hvordan barnet bedst kan støttes til at være sig selv. 

Først vil vi arbejde med blindtegninger tegnet af børn i alderen 4 til 7 år, derefter fra 7 til 11 år og til sidst fra 11 til 14 år.

Hvis du har børn i alderen 4 til 14 år, er du velkommen til at tage blind-tegninger med, som de har tegnet, hvis du kunne tænke dig at de blev tolket og brugt som eksempler på uddanneslen. 


 • Barnets forhold til familien
 • Barnets følelser
 • Barnets kreativitet og udtryk
 • Barnets styrke og udfordringer
 • Barnets tanker


MODUL 4 

Parforhold her vil vi bruge blindtegningerne til at belyse menneskers indbyrdes forhold, det kan være et ægtepar, kærestepar, arbejdskollegaer, barn forældre eller venner. Her kaster blindtegningen lys over fælles styrker og udfordringer parret imellem.


 • Drivkraft
 • Dagligt arbejde
 • Familielivet
 • Kommunikation
 • Kærlighed
 • Kreativitet
 • Psykiske ressourcer

Undervisningen

Med min mangeårige erfaring som håndlæser og underviser, vil jeg bidrage med mange nuancerede eksempler, samt vise dig mangfoldige måder, hvorpå du kan tyde blindtegningerne.


Sideløbende med den teoretiske undervisning, tyder jeg alles blindtegning for at vise hvordan teorien kan bruges i praksis. Her har du mulighed for at kommentere og spørge ind til tydningen, af både dine egne og dine med kursisters Blindtegninger. Dette giver efterhånden et meget grundigt kendskab til at se Blindtegningernes mange facetter og som en side gevinst bliver du mere bevidst om din egen personlighed og dine behov.

Hvem kan deltage

Der kræves ingen forkundskaber for at starte på Udannelse i Blindtegning, et åbent sind, samt lysten og viljen til at gennemgå et spændende og givende selvudviklingsforløb, er en god indgangsvinkel for at lære og arbejde med Blindtegningerne.

Diplom

Diplom ved gennemførelse af alle tre weekender.

Næste holdstart

Næste hold start er 2019 


De fire moduler er fordelt over tre intensive weekender (internat).


Fredag fra kl. 18 - 21 

Lørdag fra kl.. 9 til kl. 17 og kl. 19 - kl. 21

Søndag fra kl. 9 til kl. 14


 1. weekend  15. november 2019
 2. weekend  13. marts 2020
 3. weekend   3. april 2020


Pris og betalingsbetingelser

Pris: 9.000 kr. for Uddannelse i Blindtegning.


Når du tilmelder dig og indbetaler 6.000 kr,  har du sikret dig en plads på holdet. 

Tilmeldingen 6.000 kr, er bindene og refunderes kun hvis det tilmeldte hold ikke starter.

De resterende kr. 3.000 betales inden første mødegang.

Danske Bank  reg: 3409 konto nr. 11814077

Du binder dig til hele Uddanelsen når du tilmelder dig.


Prisen er incl. Undervisnings materiale, overnatning kaffe te og kage.

fredag aften et let måltid.


Når du tilmelder dig så skriv dit navn og hold nr. 24 B


Begrænset deltagerantal. 


Du er velkommen til at ringe for yderligere info tlf. 20 84 30 08

Tilmelding

Ved at klikke på kontakter i menuen for ovem, kan du udfylde en tilmeldings formular og husk at skrive Hold B 24 på din tilmelding.


Hvor foregår uddannelsen

Uddannelsen foregår på vores eget kursuscenter den gamle skole i Nr. Kirkeby som ligger på Nord Falster, tilbagetrukket lige ud til marker og samtidig tæt på motorvejen. Her danner lyse og venlige lokaler rammen om undervisningen, samt galleriet 
Den Legende Pensel. Her har du mulighed for i fred og ro at fordybe dig og slappe af, et godt afbræk fra dagligdagens travlhed og stress. 

Der er mulighed for overnatning i lyse og velindrettede rum, som er gratis for elever på Håndlæserskolen. Du medbringer selv sovegrej. 

Der er køkken hvor du kan opbevare og lave din mad til weekenden samt indkøbs muligheder indenfor 3 km. 

Hvis du kommer med tog til Nr. Alslev station så henter vi dig.

Ret til ændringer forebeholdes.